howwhy

ing.离不开,又留不住的。

好像很期待这种设定。明年又有可以追的剪刀手了。

赫舍里慕雪:

【巍澜衍生】《故人叹》齐衡x伯力 最终还是趁着手热的时候把这个歌给灭了 这么点素材灭两首歌我也是醉了不要在意一大半的空镜头 剩下的等两部剧上了之后在补吧……

威士:

所谓命运,其实并不是什么神神叨叨的殊归同途,其实也并没有什么东西在暗地里束缚着你,而是某一时刻,你明知道自己有千万种选择,可上天也可入地,却永远只会选择那一条路。 
                                                            ——镇魂