whyhow

ing.离不开,又留不住的。

威士:

所谓命运,其实并不是什么神神叨叨的殊归同途,其实也并没有什么东西在暗地里束缚着你,而是某一时刻,你明知道自己有千万种选择,可上天也可入地,却永远只会选择那一条路。 
                                                            ——镇魂

评论

热度(1122)